Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Ủng hộ thoái đảng sau khi đọc Cửu Bình

Chúng tôi đã hiểu được sự tàn bạo của đảng cộng sản và hết lòng ủng hộ sự thoái đảng của mọi người, đây là cơ hội để xoá sạch những dấu vết tà ác trong bản thân mỗi người, sự thức tỉnh sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại.

Mai Tran, Tien Tran, Dung Tran, Long On, Thiem Le, Lien Nguyen, Chuong Pham, Thang Nguyen, Diem Le, Long Nguyen;
2/8/05, California, USA.

Ngày đăng: 4-08-2005