Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Cả lớp từ bỏ tổ chức thanh niên cộng sản: Đội thiếu niên tiền phong

18/6/05 — Từ Clearwisdom.net

“Tôi sẽ về nhà ngay để đọc nó”

Một người bạn mà tôi đã không gặp trong một thời gian dài đã gặp tôi. Sau khi ngồi xuống, anh ấy hỏi tôi có gì để đọc không. Tôi nói với anh ta về “Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản”. Anh ấy đã xúc động nói: “Thật là tuyệt vời! Bạn có nó không?” Sau khi lấy một bản sao tôi đưa, anh ấy đã nói: “Tôi sẽ về nhà ngay để đọc nó”.

Cả lớp từ bỏ Đội thiếu niên tiền phong

Bệnh tật của một bà mẹ của một đứa trẻ đã biến mất sau khi bà ngâm: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trong một khoảng thời gian. Sau đó đứa trẻ bắt đầu tin những gì các học viên Đại Pháp nói. Sau khi biết thông tin về “Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản”, nó nhận ra rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là tà ác, vì thế nó đã từ bỏ khỏi Đội thiếu niên tiền phong. Nó cũng đã kêu gọi cả lớp từ bỏ. Cuối cùng cả lớp đã ký tên để từ bỏ Đội thiếu niên tiền phong.

Chiến dịch “Bảo tiến” trong con mắt của một viên chức

Hôm nay tôi tình cờ gặp một viên chức làm việc trong một văn phòng chính phủ của tỉnh. Trong cuộc nói chuyện, tôi đã biết được rằng chiến dịch “Bảo tiến” trong đơn vị của anh ta đã tới giai đoạn thứ ba. Anh ta bày tỏ rất nhiều oán giận với chiến dịch, “ ‘Bảo tiến’ có nghĩa là gì trên trái đất? Chỉ khi cái gì đó đang bị mục nát nó mới cần làm mới. ĐCSTQ đang hấp hối và đang cố gắng hít thêm không khí bằng cách thực hiện chiến dịch này. Nó chỉ đang tiếp tục nấn ná, ngày qua ngày thôi!”

Anh cũng bổ xung thêm: “Không có chiến dịch này tôi không biết được nhiều thứ. Chỉ sau khi tham dự lớp học mà các giáo viên là từ Trường Đảng của ĐCSTQ trong chiến dịch tôi mới nhận ra rằng sự tồn tại của ĐCSTQ là bất hợp pháp. Mao Trạch Đông đã dẫn dắt một bang phái bắt đầu một cuộc cách mạng và tuyên bố ‘Sức mạnh tuôn ra từ nòng súng’. ĐCSTQ đã từng hứa với nhân dân về bầu cử dân chủ, nó sẽ không bao giờ dám thực hiện lời hứa của nó”.

Ngày 15 tháng 5, năm 2005

Ngày đăng: 19-06-2005