Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Cửu bình - 9 bài bình luận về Đảng Cộng Sản

Link ngắn: https://bit.ly/cuubinh     Bản in     Audio     Video     Download

Loạt chín bài của BBT Cửu Bình với tựa đề “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, qua đó, trước khi hòn đất cuối cùng đắp lên nấm mồ Cộng sản, chúng tôi mong muốn truyền đạt một cái nhìn cuối cùng về ĐCSTQ cũng như Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế, một trong những tai hoạ của người dân thế giới trong hơn một thế kỷ qua.

01-01-2005:  Dẫn Nhập: Cửu Bình - Chín bài bình luận về Đảng cộng sản
01-01-2005:  Cửu Bình 1: Đảng cộng sản là gì? (audio)
01-01-2005:  Cửu Bình 2: ĐCSTQ xuất sinh như thế nào? (audio)
01-01-2005:  Cửu Bình 3: ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược (audio)
01-01-2005:  Cửu Bình 4: Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ (audio)
01-01-2005:  Cửu Bình 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công (audio)
01-01-2005:  Cửu Bình 6: ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc (audio)
01-01-2005:  Cửu Bình 7: ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc (audio)(updated)
01-01-2005:  Cửu Bình 8: ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất (audio)
01-01-2005:  Cửu Bình 9: ĐCSTQ với bản tính lưu manh (audio)