Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nhân viên Bộ Ngoại giao thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi hiện đang làm việc cho Bộ Ngoại giao Trung quốc, và rất quen thuộc với các chính sách ngoại giao của ĐCSTQ. Sau khi đọc “Cửu Bình – Chín Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc,” và vì đã có những kinh nghiệm cá nhân với ĐCSTQ, tôi hoàn toàn đồng ý với những quan niệm nói lên trong các bình luận. Tối thiểu là trong những việc xử lý về ngoại giao, tôi biết rằng ĐCSTQ đã trọn vẹn biểu lộ bản chất lưu manh của nó.

Dù sở làm của tôi nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, trái tim tôi chống đối nó. Tôi nghiêm trọng tuyên bố sự thoái ĐCSTQ, Đoàn Thiếu niên Cộng sản và Thiếu niên Tiền Phong của tôi. Tên tôi sẽ được phục hồi, và tôi sẽ sống với danh dự.

Zhang San
Ngày 18 tháng Sáu 2005

Ngày đăng: 27-06-2005