Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Một công bố cắt đứt mọi quan hệ với cộng sản

Khi tôi sinh ra tại Việt Nam là một quốc gia cộng sản, không cách nào khác hơn, cũng không biết bản chất của cộng sản tàn bạo đến thế nào, chỉ biết rằng đảng cộng sản không tốt thôi. Từ bé đã học văn hoá đảng, cách suy nghĩ mà đảng muốn tôi nghĩ. Khi đi học còn được cấp nhiều bằng khen, cái gọi là “cháu ngoan bác Hồ”. Khi tôi rời khỏi Việt Nam, sống một cuộc sống an lành và tràn đầy tự do, nhưng sự suy nghĩ của tôi vẫn còn bị ảnh hưởng của văn hoá đảng, những tâm ghen ghét, tranh đấu! Không hoà đồng với những người chung quanh, và tôi cũng không hiểu tại sao. Sau khi đọc Cửu Bình, bàn luận về đảng cộng sản Trung Quốc, tôi có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của đảng là gì? Tàn độc đến chừng nào? Tôi mong rằng viết vài dòng xuống đây, để cắt đứt mọi quan hệ với đảng cộng sản, tôi mong rằng những người cùng hoàn cảnh giống tôi cũng đọc Cửu Bình để hiểu thêm bản chất của đảng cộng sản.

Thân kính.

Võ Hoàng Vinh,10/5/2005
California, USA

Ngày đăng: 11-05-2005