Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Những tuyên bố thoái đảng ở Nam Ninh tỉnh Quảng Tây

13/6/05 — Từ MINHHUE NET

Trong khoảng thời gian ngày 4 tháng 6 năm 2005, tại Nam Ninh tỉnh Quảng Tây, trên ghế công viên, đường cái, hồ bơi, trạm xe buýt, trên xe buýt, cột điện người dân đột nhiên thấy các tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó, cũng như là các chữ: “Hơn 2 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Thoái xuất đảng bảo đảm bình an cho mình”.

Có một tuyên bố dán ở một trường đại học: “Trời diệt Trung Cộng, thoát đảng bảo đảm bạn sẽ không bị tiêu diệt. Tôi là một đảng viên lâu năm, đă từng đóng góp cho Trung Cộng rất nhiều. Tôi thấy rất may mắn có cơ hội đọc “Chín Bài B́nh Luận Về Đảng Cộng Sản” khi tôi đã ở độ tuổi 70. Loạt bài này khiến tôi biết ĐCSTQ đă gần kề miệng lỗ, cũng khiến tôi nhận thức được rằng khi tôi tuyên thệ dưới cờ máu đỏ của Trung Cộng, thì tà linh đã ép dấu súc vật lên thân tôi, nếu tôi còn nhìn nhận là một phần của nó hay tà linh ĐCSTQ còn ép buộc tôi là một thành viên của nó, thì như vậy vào lúc lịch sử thanh toán ĐCSTQ, tôi sẽ bị kéo về hướng hủy diệt vì là một thành viên của ĐCSTQ, như thế là không chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của chính mình. Vì vậy, tôi trang trọng tuyên bố thoát rời Đảng Cộng Sản Trung Quốc và những tổ chức liên hệ với nó. Rửa sạch vết súc vật trên thân mình”. Lời tuyên bố này cũng bao gồm cho cả vợ và con cháu của ông. Họ cũng kêu gọi dân chúng tỉnh giác, thoát rời những tổ chức liên quan với ĐSCTQ.

Một thông cáo của người tên là Zheng Yi, dán trên cổng của trường học cảnh sát: “Tôi đã bị văn hoá Đảng đầu độc lúc còn là trẻ con, gia nhập đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên cộng sản. Trong năm đầu tiên là giảng viên tại trường này sau khi tốt nghiệp tôi đã gia nhập đảng cộng sản, nghĩ rằng như vậy mới có thể báo đáp tổ quốc. Tôi rất may là đã có cơ hội đọc được “Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản”, cho phép tôi nhận rõ sự thống trị của ĐSCTQ là tham quan ăn hối lộ, đồi bại hoành hành, áp chế thường dân, thống trị chuyên chế. Các cuộc vận động “Tam phản”, “Ngũ phản”, “Vận động chống cánh hữu”, “Cách mạng văn hóa”, “Cuộc tàn sát 6/4”, “Áp chế Pháp Luân Công” đă cho thấy rõ ràng rằng lịch sử của ĐCSTQ là một đoạn lịch sử giết người, cũng là lịch sử dối trá, bạo lực và lừa gạt dân chúng, không thể dung thứ được. Tôi trang trọng tuyên bố, thoát rời Đảng Cộng Sản Trung Quốc và những tổ chức liên hệ với ĐSCTQ. Rửa sạch vết súc vật trên thân”.

Một tuyên bố của 12 người dán trên bảng thông cáo ở khu phố: “Gần đây chúng tôi có cơ hội đọc “Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản”, đăng trên báo Đại Kỷ Nguyên. Chúng tôi vô cùng sửng sốt. Hành động tà ác của ĐSCTQ nhiêù đến không thể nói hết. Thiên địa thần nhân đều phẫn nộ, khiến tôi thấy rõ bản chất của tà đảng. Thanh trừ tà linh đảng cộng sản rất là khẩn thiết. Nghĩ lại từ khi kiến quốc cho đến hôm nay, mỗi một cuộc vận động do ĐSCTQ tổ chức, dưới khẩu hiệu giáo dục, thực tế đều là dùng những thủ đoạn nham hiểm, độc ác để bức hại dân chúng, “cải cách ruộng đất”, “áp chế phản cách mạng”, “tam phản, ngũ phản”, và “đại nhảy vọt” đã gây ra nạn đói kém, khiến 10 triệu người chết đói. Thảm kịch do “Cách mạng văn hóa” tạo ra trải trên toàn quốc. Ngày 6/4 tàn sát những học sinh ái quốc, máu tóe ra nơi thành Bắc Kinh. Để đàn áp Pháp Luận Công, ĐSCTQ dùng phỉ báng, lừa gạt thế nhân trên toàn thế giới. Chúng tôi cương quyết cắt đứt liên hệ với đảng cộng sản, trang trọng tuyết bố hoàn toàn thoát rời đảng cộng sản, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiên phong, và như thế bỏ đi dấu ấn khủng khiếp của con thú đó.

Ngày đăng: 12-06-2005