Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tôi vứt bỏ thẻ đảng

Tôi tên là H.V. hiện là một giảng viên một trường đại học tại Sài Gòn. Năm ++++ tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng hơn một thập kỷ năm qua, tôi nhận thấy ĐCSVN chỉ là một tập hợp những kẻ cơ hội, bất tài. Chính ĐCSVN là kẻ đã đẩy đất nước Việt Nam chúng ta vào cảnh nghèo đói và lạc hậu. Việt Nam ngày nay đầy rẫy tệ nạn tham nhũng, dân nghèo càng nghèo thêm. Thành phần lãnh đạo ĐCSVN chính là những kẻ tham nhũng tệ hại nhất! Do đó, tôi đã vứt bỏ thẻ đảng, vì nhận thấy ĐCSVN không xứng đáng là một đảng phái chính trị lãnh đạo đất nước Việt Nam nữa.

Cám ơn.

H.V, Sài Gòn, Việt Nam

Thoái đảng

Tôi xin từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam

T.T., Sài Gòn, Việt Nam

Ngày đăng: 30-07-2005