Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Công bố chính thức từ bỏ Đảng cộng sản Úc

Tên tôi là David Skoumbourdis, công dân Úc. Ông (đã mất) của tôi là Guiseppe Crocco trước đây đã từng là đảng viên Đảng cộng sản Úc.

Trước hết, tôi muốn công bố thay mặt cho ông tôi rằng ông muốn rút khỏi đảng và từ bỏ mọi quan hệ với đảng; bởi vì tôi tin tưởng rằng đó chính là nguyện ước của ông tôi và ông tôi đã từng biết rõ về tội ác của ĐCSTQ (Đảng cộng sản Trung Quốc).

Tiếp đây, tôi muốn chính thức thay mặt ông tôi, bản thân tôi cùng toàn thể gia đình công bố rằng chúng tôi cắt đứt tất cả quan hệ với ĐCSTQ cũng như mọi tổ chức liên đới. Chúng tôi đều phản đối ĐCSTQ vì những tội ác tày trời chưa từng có trong lịch sử mà ĐCSTQ đã làm. Chúng tôi không thừa nhận bất kể quan hệ nào với giữa chúng tôi và ĐCSTQ.

Cách đây không lâu, tôi phát hiện rằng trong gia đình tôi vẫn còn giữ thẻ đảng của ông tôi. Tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tìm, và ngay khi tìm thấy sẽ đốt thẻ đảng đó ngay lập tức.

Crocco, Úc, 2005-03-22 20:38

Ngày đăng: 22-03-2005