Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

ĐCSTQ tà ác rồi sẽ có kết cục chẳng ra gì

Năm nay tôi 35 tuổi. Tôi vào đảng hồi nhập ngũ. Bấy giờ muốn sống tốt thì chỉ có cách vào đảng. Ai cũng biết rõ rằng ở Trung Quốc chỉ có đảng viên mới được nhiều bổng lộc trong công tác và dễ thăng chức hơn. Vì vậy, tôi đã vào đảng.

Giờ đây, người dân Trung Quốc ai ai cũng thấy rõ ĐCSTQ toàn nói dối. Lừa dối dân chúng. Băng đảng toàn những kẻ xấu mất hết đạo đức nhân cách ấy rồi sẽ có kết cục chẳng ra gì. Tại đây tôi tuyên bố thoát ly khỏi ĐCSTQ và mọi tổ chức liên quan.

Gao Shan
Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, 15/5/2005

Ngày đăng: 21-05-2005