Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tuyên bố thoái đảng của Chen Yonglin, nguyên Đệ Nhất Tham Vụ Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Sydney

14/06/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Nguyên Đệ Nhất Tham Vụ Tổng Lảnh Sự Quán Trung Quốc tại Sydney, Chen Yonglin (Trần Dụng Lâm), và vợ tuyên bố rút ra khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Chen Yonglin, Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Sydney
Sydney, Australia
Ngày 4 tháng 6, 2005; 20:51

Ngày đăng: 14-06-2005