Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoái đoàn — Tinh tấn tu luyện

Cũng như mọi công dân trong một quốc gia cộng sản, để được vào Đại học, các học sinh Phổ thông Trung học phải kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản. Tôi cũng không nằm ngoài số đó. Tôi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào năm 1998. Trong suốt thời gian đó đến năm 2003 tôi chưa một lần được sinh hoạt Đoàn. Sau khi tốt nghiệp Đại học vào tháng 7-2003, cho đến nay tôi không đóng đoàn phí. Theo quy định thì tôi không còn là một đoàn viên nữa (nhưng ai 6 tháng không nộp đoàn phí thì bị khai trừ khỏi đoàn). Tôi thọ Pháp vào năm 2003 nhưng thực sự là một học viên của Pháp Luân Công từ đầu năm 2005. Đã tinh tấn trong tu luyện, cần phải buông bỏ tất cả những vướng mắc của người thường, trong thời thấy được bản chất tà giáo và tính ác của Đảng cộng sản Trung Quốc, cũng như nhận thấy được bản chất của Đảng cộng sản nói chung, tôi đã nhiều lần tuyên bố với chư Thần cắt đứt mọi quan hệ với Đoàn thanh niên Cộng sản cũng như các tổ chức liên đới trong những lúc nhập định và phát chính niệm. Nay thông qua Thời báo Đại Kỷ Nguyên, để cho mọi người biết, tôi xin tuyên bố: Kể từ giờ phút này, và mãi mãi sau này tôi không còn mối liên hệ nào với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng như không còn mối quan hệ nào với Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức có liên đới. Tôi xin chân thành cảm ơn thời báo Đại Kỷ Nguyên đã cho tôi cơ hội tuyên bố với mọi người.

Vô Tranh (biệt danh);
3/8/05.

Ngày đăng: 4-08-2005