Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Một cảnh sát trưởng ở thành phố Trùng Khánh thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi đang là cảnh sát của chế độ Trung Cộng (Đảng cộng sản Trung Quốc) trong nhiều năm, và kinh nghiệm đã dạy tôi rằng một cảnh sát Trung Cộng cũng tương đương với một thằng trộm cướp. Không còn có thể cải tổ Trung Cộng được nữa. Nếu chúng ta tiếp tục làm việc tà ác theo Trung Cộng, chúng ta chắc chắn sẽ nhận sự trừng phạt của Chúa Trời. Chỉ bằng cách thoát khỏi Trung Cộng thì chúng ta có thể đảm bảo được an toàn trong tương lai.

Vào ngày 29 tháng 4, Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng Bắc Kinh đã ra lệnh cho chúng tôi ở Trùng Khánh bắt bớ những người có tư tưởng dân chủ là Xu Wanping, Chen Wei, Youyang Yi, Liao Yiwu, và Li Yunsheng. Chúng tôi phải ép họ thề không công bố những bức thư ngỏ hỗ trợ cuộc diễu hành ngày 4 tháng 5 và rút lại mở bức thư của họ cho Chủ tịch Liên Chiến. Một mặt khác lãnh đạo tối cao của Trung Cộng, lần thứ 3, bắt tay với chủ tịch Quốc Dân Đảng, nguyên là một địch thủ, và một mặt khác, chúng tôi được lệnh trừ khử những người viết bức thư chào mừng Liên Chiến. Dường như các quan chức có thể nổi lửa nếu họ muốn, còn người dân bị cấm dù chỉ là thắp một ngọn đèn đêm.

Trong khi bắt Xu Wanping, chúng tôi tịch thu sổ tài khoản ngân hàng và nhẫn cưới của anh và vợ anh. Tôi đã phạm phải một tội ác không thể tha thứ được. Chính sách của Trung Cộng đối với học viên Pháp Luân Công là rất thảm khốc: triệt hại tài chính của họ, tàn phá thân thể họ và lưu hồ sơ những học viên Pháp Luân Công bị chết như là tự tử. Tôi không thể ở lại làm một kẻ có tội của Trung Công thêm nữa. Vì vậy tôi tuyên bố rằng tôi thoái xuất khỏi Trung Cộng và tất cả các tổ chức tà ác liên quan đến nó. Tôi hy vọng rằng khi đến lúc thanh toán Trung Cộng, Chúa Trời có thể tha thứ cho những tội ác mà tôi đã làm khi còn là cảnh sát dưới sự thống trị của Trung Cộng. Tôi không muốn trở thành vật hy sinh cho Trung Cộng.

Để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, tôi sẽ nói với đồng nghiệp của tôi thoái đảng ngay khi có thể để họ có thể được an toàn trong tương lai. Nhiều người bạn của tôi đã thoái đảng với bí danh.

Lý Minh,
Đồn Cảnh sát thành phố Trùng Khánh,
Ngày 1 tháng 5 năm 2005

Ngày đăng: 10-05-2005