Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoái đảng sau khi nhận rõ bản tính khủng bố của ĐCSTQ

Nơi tôi công tác ngày nào cũng có hoạt động của chiến dịch “bảo tiến” —Duy trì và thúc đẩy sự tiến bộ của ĐCSTQ— và ban đầu tôi không biết tại sao. Gần đây một người bạn kể rằng đó là do Cửu Bình —Chín bài bình luận về đảng cộng sản— đã gây nên làn sóng thoái đảng. Thế là tôi tìm đọc Cửu Bình. Mặc dù là một viên chức nhà nước, và quá quen với những gương xấu về đảng viên hủ hoá tham nhũng và ĐCSTQ tuyên trình vu khống, nhưng đọc xong Cửu Bình tôi mới thật sự hiểu rõ bản thất cường bạo của ĐCSTQ.

Tại đâ, tôi tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ, khỏi động thanh niên, khỏi đội, nghĩa là tôi hoàn toàn cách ly khỏi ĐCSTQ và mọi tổ chức liên quan.

Lie Tiantian
tỉnh Hồ Bắc, China.

Ngày đăng: 21-05-2005