Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Muốn ra khỏi ĐCSVN

Tôi đang là một quân nhân, một sỹ quan quân đội cấp tá. Gia đình tôi sống tại Hà Nội. Từ năm xxxx tôi đi du học nước ngoài. Tôi vào Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) năm 1992 . Bằng kinh nghiệm bản thân, của gia đình và những người thân của tôi, vào thời điểm này, tôi đã thấy rõ sự xuất hiện của đảng cộng sản trong lịch sử cận đại và sự tồn tại của đảng cộng sản thời hiện đại ở Việt Nam là một nỗi bất hạnh lớn nhất của dân tộc và đất nước Việt Nam. Tuy lúc này đây tôi chưa chính thức tuyên bô ra khỏi đảng, nhưng tôi đã quả quyết rằng tôi sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tuyên bố ra khỏi đảng. Tôi biết rõ lý do của mong muốn ấy của tôi: Đã từ lâu nay, đảng chỉ là một tổ chức ô hợp, trong đó phần đông là những kẻ cơ hội. Vào thời điểm này, bộ phận cao cấp nhất của đảng chỉ là những kẻ bất tài, giả dối, tham quyền hám lợi, hoàn toàn không có ý chí phục vụ lợi ích của đất nước và nhân dân như đáng lẽ cương vị mà họ đang nắm giữ phải đòi hỏi. Đất nước Việt Nam quá nghèo, quá lạc hậu và thua kém phần lớn các nước trên thế giới, Việt Nam không có bất cứ một vai trò đáng kể nào trong bất cứ công việc quốc tế nào! Mặc dù đảng đã chấp chính trên một nửa đất nước hơn 60 năm, và trên cả nước được 30 năm nay, nhưng vào thời điểm này, tuyệt đại đa số người dân trong tổng số hơn 80 triệu người Việt Nam đang sống ở mức sống thấp nhất hành tinh. Ngay cả các sỹ quan quân đội vốn là chỗ dựa của đảng cũng bị đảng rẻ rúng, bạc đãi, coi thường nhân phẩm và nhân thân. Tôi có rất nhiều ví dụ và dẫn chứng có thể nêu ra, và tôi sẽ nói, sẽ viết ra những dẫn chứng này vào những tình huống thích hợp. Tôi cho rằng mặc dù còn đang có chính quyền trong tay, nhưng ĐCSVN hiện hoàn toàn không đủ tư cách để đại diện cho dân tộc Việt Nam về cả pháp lý và đạo lý: đảng đã giành được chính quyền bằng con đường lừa gạt cả dân tộc, bằng sự phí phạm xương máu của hàng nhiều triệu người dân. Tôi muốn nói, muốn viết thật nhiều về tất cả những điều mà tôi mới chỉ tóm lược trên đây. Tất cả những điều mà tôi viết tại đây đều hoàn toàn là sự thật, chỉ trừ một điều: tên của tôi tại đây chỉ là một bí danh. Chừng nào thích hợp hơn, tôi sẽ xưng danh đầy đủ! Mười ba năm trước tôi đã vào đảng chỉ là để chứng tỏ phẩm chất và năng lực của bản thân giữa các đồng nghiệp của mình. Nhưng từ đó đến nay, tôi đã nhận ra rằng trên thực tế thì tôi hoàn toàn không cần đến đảng. Tôi đã nhiều lần nói với những bạn bè đồng nghiệp thân tín nhất của mình rằng: cuộc đời tôi CHẮC CHẮN sẽ được chứng kiến ngày cáo chung của chế độ cực quyền đảng trị hiện nay ở Việt nam. CHẮC CHẮN là như vậy, xét cả hai bình diện lý thuyết và thực tiễn! Đảng cộng sản hiện nay là một thực thể không hề có tương lai. CHẮC CHẮN là như vậy.

Quốc Quốc,
14/6/05.

Ghi chú: để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã thay đổi và/hoặc lược bỏ các thông tin quá cá nhân chi tiết khi đăng các công bố này.

Ngày đăng: 17-06-2005