Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Sĩ Quan Cảnh Sát Từ Đoạn tất cả liên hệ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Tôi là cựu Sĩ quan Cảnh sát vừa là cựu thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tham gia nhiều chiến dịch chính trị trong qúa khứ, tôi thấy rõ những viẹc làm xấu xa của ĐCSTQ và chế độ của nó. Sau khi đọc Cửu Bình —Chín Bài Bình Luận về đảng cộng sản— tôi bỗng nhiên thức tỉnh. Bởi vây tôi tuyên bố thoái bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn thanh niên cộng sản, và Đội thiếu niên tiền phong.

Ming Zhi, 2005-04-12

Bố Cáo Thoái Đảng cho Mẹ Vợ

Nhạc mẫu tôi trước đây là một sinh viên cao học ưu tú của một Đại học xếp hạng cao nhất của Trung Quốc, nhưng chẳng bao giờ sống sung sướng, ngay cả không hưởng được một ngày sung sướng. Trong thời Đại Cách Mạng Văn Hóa, bà nhạc mẫu tôi bi gắng cho cái nhản hiệu “cực tả”. Mặc dầu bị đàn áp tàn bạo, nhạc mẫu tôi luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của Đảng. Bà đã ly khai với chồng, và hậu quả là chia rẻ cả gia đình. Con cái trong gia đình không được hưỡng quyền lợi giáo dục mà chúng co quyền hưởng. Thật đáng buồn, bà phải ly dị lân thứ hai sau khi tái giá.

Bây giờ bà đã thức tỉnh và thấy rõ bản chất ác độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không còn muốn nghe lời chữi rủa thóa mạ của nó hay theo con đường của nó. Nhân danh mẹ vợ tôi, tôi xin long trọng tuyên bố bà nhạc tôi đã từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và tất cả cơ quan liên hể với nó. Tôi mong rằng rồi đây sẽ có nhiều người phục hồi khỏi cái văn hóa đảng, và thực sự sống với tâm tư của chính mình.

Xingwu, Trung Quốc

Ngày đăng: 17-04-2005