Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Cuối cùng tôi đã hiểu, ĐCSTQ đích thực là tà ác

Gần đây tôi đọc Cửu Bình —Chính bài bình luận về đảng cộng sản— và thật sự bị sốc mạnh. Tôi gia nhập ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) 27 năm trước đây. Nhưng suốt thời gian qua tôi vẫn luôn tự thấy khó hiểu tại sao đảng luôn chèn ép những người hiền lành ngay thẳng, công kích những ai dám đứng lên nói sự thật. ĐCSTQ đã vô cùng hủ bại, tham nhũng phổ biến. Đảng chưa từng bao giờ giữ lời hứa với dân, và thường xuyên lập luận mâu thuẫn với chính nó. Đảng tuyên bố là được, nhưng thực ra là cấm. Đảng khiến người ta lừa dối lẫn nhau, từ cấp lãnh đạo cho đến lao động cấp thấp. ĐCSTQ thường xuyên mở những tuyên truyền giả dối thị phi, và người dân rất thất vọng về đảng. Nhưng với tất cả sự thật trước mắt, tôi vẫn chưa hiểu ra tại sao ĐCSTQ lại như vậy. Cho đến khi đọc Cửu Bình tôi mới hiểu ra rằng ĐCSTQ ngay từ gốc đã mang bản tính tà ác. Nó như một khối chất độc, và con tà linh ác đảng trong ĐCSTQ đang gây tác hại. Vì thế cho nên tôi quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cắt đứt tất cả quan hệ với Đảng từ đáy lòng. Hiện nay, đảng phí đang được khấu trừ thẳng vào lương tháng của tôi. Tôi coi đó như một món nợ mà đảng đang nợ cá nhân tôi.

Quan Qing,
16/5/2005.

Ngày đăng: 19-05-2005