Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Không muốn có quan hệ với Đảng

Tôi sinh ra tại Việt Nam va sống tại Việt Nam được 8 năm. Trong thời gian đó tôi đã học những thứ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dạy. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ, cho nên tôi không biết nhiều và đã bị gạt. Giờ tôi đã đọc được bài Cửu Bình và hiểu được sự giả dối và tàn bạo của Đảng Cộng Sản. Hôm nay, tôi chân thành muốn tuyên bố tôi không có bất cứ quan hệ gì với Đảng Cộng Sản và những chuyện tàn ác Đảng đã làm trong quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai.

Khang Võ,
12/5/2005, Hoa Kỳ.

Chánh thức tuyên bố bản thân cùng gia đình không liên hệ đến cộng sản

Tuy trước đây tôi có sống vài năm dưới chế độ cộng sản Việt Nam, nhưng trong tâm tôi không bao giờ chấp nhận chế độ tà ác nầy.

Lúc đó tôi đã thấy được bản chất tà ác của cộng sản Việt Nam khi vào xâm chiếm miền nam Việt Nam, dùng thủ đoạn giả danh nghĩa giải phóng miền Nam nhưng thực ra là để thực hiện tham vọng bành trướng bạo quyền, bành trướng chủ thuyết ngoại lai Mark-Lenin. Tôi cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của cộng sản là không có quốc gia, không có dân tộc mà chỉ có quốc tế vô sản mà thôi… Những quân nhân thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều bị đưa vào “trại cải tạo” là những nhà tù giả danh để đày ải về tinh thần lẫn thể xác: cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm nô lệ lao động, nhân phẩm bị chà đạp, còn tệ hơn là tù binh của Đức quốc xã.

Đối với dân chúng thì cộng sản làm cho bần cùng hóa để dễ kiểm soát, nào là cướp nhà, cướp đất, đày đi vùng kinh tế mới, đánh tư sản, và qua nhiều đợt đổi tiền…

Thấy được cộng sản Việt Nam không phải là Chính Quyền lo cho dân và vì dân như những điều chúng tuyên truyền trước đây. Nên tôi đã không chấp nhận cộng sản ngay từ khi Việt cộng xâm chiếm miền Nam, nhưng vì là học sinh nên buộc phải vào một đoàn thể trong trường, trong lớp để chúng dể kiểm soát đó là Hội. Còn ở địa phương thì cũng phải trực thuộc Tổ. Dưới chế độ cộng sản, người dân không thể nào ở ngoài vòng kiểm soát được, không phải vào tổ chức nầy thì cũng phải vào đoàn thể nọ.

Tuy sự gia nhập đó chỉ là miễn cưỡng, nhưng sau khi đọc 9 Bài Bình Luận về cộng sản tôi đã ý thức được rằng đó vẫn còn là những dấu ấn của tà linh cộng sản. Nay tôi chính thức tuyên bố bản thân cùng gia đình từ bỏ tất cả những gì có liên quan đến tà linh cộng sản dưới mọi hình thức.

Là người Việt Nam, tôi mong rằng tất cả đồng hương chúng ta cũng như là các đệ tử Đại Pháp tham gia nhiều hơn nữa trong việc từ bỏ đảng, đoàn, đội và vạch trần tội ác của cộng sản Việt Nam để dân chúng không bị đầu độc nhiều hơn nữa.

T., HoaKỳ (ngày 8 tháng 5, năm 2005)

Ngày đăng: 14-05-2005