Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Cuối cùng, tôi quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi vào đảng từ mấy chục năm trước. Thời trẻ, tôi cho rằng Quốc Dân Đảng bại hoại, và tôi đã đặt hết hy vọng vào ĐCSTQ (Đảng cộng sản Trung Quốc). Sau đó tôi đã chứng kiến ĐCSTQ phát động hết cuộc vận động này đến cuộc vận động khác: chống cánh hữu, cách mạng văn hoá, thảm sát Thiên An Môn 4/6/1989, v.v… dần dần ĐCSTQ đã làm tôi hoàn toàn thất vọng. Từ lâu, mặc dù vẫn là đảng viên ĐCSTQ trên danh nghĩa, nhưng trong tâm tôi chẳng coi đảng ra gì, tôi chỉ mong chờ ngày ĐCSTQ sụp đổ.

Gần đây, thuận theo làn sóng thoái đảng, mấy đứa con tôi cũng gợi ý rằng tôi hãy thoái đảng, nhưng tôi vẫn lưỡng lự. Dù sao thì tôi đã đảng viên hàng mấy chục năm, và dù rằng trong lòng không còn ưa gì đảng, nhưng tôi vẫn lưỡng lự không muốn thoái xuất khỏi đảng. Đâu đó sâu thẳm trong tâm, tôi vẫn còn một ảo tưởng rằng đảng sẽ có ngày hối cải và tự cải tổ.

Mãi cho đến khi đọc Cửu Bình (Chín bài bình luận về đảng cộng sản của Thời báo Đại Kỷ Nguyên), tôi mới thực sự hiểu ra tà vạy và độc ác là đặc tính vốn có, là bản chất của ĐCSTQ. Thời báo Đại Kỷ Nguyên cũng nói rõ tính cần thiết phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ càng nhanh càng tốt. Sau khi suy nghĩ thật cẩn thận và kỹ lưỡng, cuối cùng, tôi quyết định thoái xuất khỏi tổ chức tà ác này, cắt đứt toàn bộ liên hệ với nó. Lời thề “trọn đời hiến dâng cho đảng” nay hoàn toàn vô giá trị. Đảng không xứng đáng! Ngày mà nó sụp đổ sẽ là ngày tôi cùng toàn thể gia đình tổ chức ăn mừng! Đả đảo ĐCSTQ!

Wang Gang

Tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Ngày đăng: 21-05-2005