Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản (Phần Trung Quốc)

Link ngắn: https://bit.ly/mdccCNCS     Bản in     Audio

Xuất phát từ sự trân quý vô hạn đối với sinh mệnh do Thần tạo ra, với sự lo lắng thiết tha cho nhân loại, chúng tôi viết ra cuốn sách này “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, phân tích và vạch trần một cách hệ thống cho thế nhân âm mưu của “tà linh cộng sản”, đó là thông qua việc phá hoại văn hóa, phá hoại đạo đức mà hủy diệt nhân loại.

22-11-2017:  Lời tựa (audio updated)
23-11-2017:  Chương 1: Trung tâm chi quốc, văn hóa Thần truyền (audio updated)
15-12-2017:  Chương 2: Âm mưu của hồng ma – Hủy diệt nhân loại (Phần thượng - audio updated)
15-12-2017:  Chương 2: Âm mưu của hồng ma – Hủy diệt nhân loại (Phần hạ - audio updated)
15-12-2017:  Chương 3: Bạo lực và giết chóc – Tội ác bao trùm vũ trụ (Phần thượng - audio updated)
15-12-2017:  Chương 3: Bạo lực và giết chóc – Tội ác bao trùm vũ trụ (Phần hạ) (audio updated)
15-12-2017:  Chương 4: Tà linh cộng sản – hủy người không biết mệt mỏi (Phần thượng - audio updated)
15-12-2017:  Chương 4: Tà linh cộng sản – hủy người không biết mệt mỏi (Phần hạ) (audio updated)
04-01-2018:  Chương 5: Tà linh soán vị, văn hóa tiêu vong (Phần thượng) (audio updated)
04-01-2018:  Chương 5: Tà linh soán vị, văn hoá tiêu vong (phần hạ)
07-01-2018:  Chương 6: Dùng “hận" để lập quốc - Đất nước đã không còn là đất nước (Phần thượng)
09-01-2018:  Chương 6: Dùng “hận“ để lập quốc - Đất nước đã không còn là đất nước (Phần hạ)
09-01-2018:  Lời kết