Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Ai là kẻ thù?

Bệnh tật là kẻ thù của sức khỏe. Khi bệnh tật xâm nhập vào cơ thể, không ai muốn để nó tồn tại lâu. Tuy nhiên, một số người có cách nhìn nhận vấn đề này dưới một góc độ khác. Xét từ góc độ của bệnh tật, thân thể khỏe mạnh là kẻ thù của nó, vì vậy, nó sẽ hủy diệt các tế bào tốt và khuấy động chiến tranh trong khắp cơ thể.

Tương tự như trong một xã hội thông thường, mọi người thường thân thiện. Khi đạo đức suy đồi và bạo lực nảy sinh, xã hội trở nên lệch lạc [như trạng thái bị bệnh vậy].

Trung Quốc đang bị bệnh. Nó bị đau bệnh suốt 70 năm qua, vì người Trung Quốc lầm tưởng tế bào ung thư là tế bào khỏe mạnh và ngược lại. Ai là bệnh ung thư? Chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong 70 năm, ĐCSTQ đã giết hại một số lượng lớn người dân Trung Quốc, máu chảy xiết thành sông. Bản chất giết chóc của ĐCSTQ đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều người dân Trung Quốc. Mỗi khi nghe đến Đảng là họ lại run sợ. Khi các học viên Pháp Luân Công nói với người dân rằng thoái ĐCSTQ và Đoàn, Đội của nó sẽ đảm bảo an toàn cho sinh mạng của họ thì có những người không muốn nghe. Đó không phải vì họ không muốn nghe, mà là, họ không dám nghe. Họ sợ gây rắc rối.

Tuy nhiên, Trời không tính đến điều ấy. Khi tội ác của ĐCSTQ đủ lớn, Thần sẽ loại bỏ khối ung thư lớn làm hại nhân loại này. Vì vậy, hiện nay thông điệp “Trời diệt Trung Cộng” đã truyền rộng trên toàn thế giới. Các học viên Pháp Luân Công đã cho người Trung Quốc thấy tầm quan trọng của việc “thoái Đảng, Đoàn, Đội của nó để được bình an”.

Mỗi thành viên của ĐCSTQ – kể cả đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản và đội viên của Đội Thiếu niên Tiền phong – đều là một tế bào của khối ung thư đó. Tất cả những gì mà các học viên Pháp Luân Công làm là giúp các tế bào tốt đã vô ý dung nhập vào khối ung thư kia thoát ra khỏi nó. Đó chính là thoái khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong của nó. Ai ai cũng được cấp cơ hội để phân biệt kẻ thù thực sự của sinh mệnh của bản thân và có một tương lai tốt đẹp.


Nguồn: http://vn.minghui.org/news/132472-ai-la-ke-thu.html

Ngày đăng: 2-07-2019