Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoái đảng là tự do, khuyên thoái đảng là hợp pháp

Do chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Cộng, rất  nhiều người Trung Quốc cho rằng “thoái Đảng” là “phản động”, khuyên người khác “thoái đảng” là “phản đảng”, “phản cách mạng”, là vi phạm pháp luật, là phạm tội. Vậy, những cách nhìn nhận này có đúng hay không?

Kỳ thực thoái đảng là tự do, khuyên người khác thoái đảng cũng hoàn toàn hợp pháp.

Điều 12 trong “Tuyên ngôn nhân quyền thế giới” quy định: 1. Mỗi người đều có quyền tự do hội họp hòa bình và tham gia tổ chức, đoàn thể. 2. Bất kỳ ai cũng không được ép buộc phải lệ thuộc vào một đoàn thể nào.

Điều 15 trong “Hiến Pháp” của Trung Quốc quy định: “Công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” có quyền tự do ngôn luận, xuất bản, hội họp, tham gia tổ chức đoàn thể, du lịch và thị uy.

Cái gọi là “tự do tham gia tổ chức đoàn thể” chính là công dân có quyền tự do thành lập chính đảng, đoàn thể, đương nhiên cũng có quyền tự do thoái xuất khỏi một đảng chính trị hay một đoàn thể nào đó.

Điều 12 trong “ Tuyên ngôn nhân quyền thế giới” quy định: “Mỗi người đều có quyền tự do hội họp hòa bình và tham gia tổ chức, đoàn thể” càng biểu đạt rõ hơn rằng mọi người đều được tự do thoái xuất khỏi bất kỳ đảng chính trị hay đoàn thể nào, bất kỳ đảng chính trị hay đoàn thể nào đều không được ngăn cản thành viên của nó thoái xuất.

Mọi người hẳn đều đã biết, trong một quốc gia bình thường, một người muốn gia nhập một đảng phái nào đó, muốn thoái xuất khỏi một đảng phái nào đó, đó đều là chuyện rất bình thường, về căn bản sẽ không bị chụp lên cái mũ chính trị nào là “phản động”, nào là “phản cách mạng”, càng chẳng liên quan gì đến việc yêu nước hay không yêu nước, đương nhiên điều này cũng đều hoàn toàn là hợp pháp, là tự do.

Trên thế giới, chỉ có tổ chức xã hội đen và những tổ chức tà giáo như kiểu “Thánh điện nhân dân” và đảng lưu manh như Đảng Cộng sản này mới ngăn cản thành viên của nó thoái xuất, đồng thời tiến hành đả kích, báo thù những thành viên thoái xuất đó.

“thoái đảng” hoàn toàn là tự do, hợp pháp, còn khuyên người khác “thoái đảng” thì sao?

Có người nói: “Anh muốn thoái thì thoái là được rồi, cớ gì lại đi khuyên người khác thoái đảng? Đó không phải là đối đầu với Đảng Cộng sản sao? Đó không phải là cản trở người khác tự do tham gia tổ chức đoàn thể hay sao?”

Kỳ thực, khuyên ai đó thoái xuất khỏi đảng phái hay tổ chức nào đó, cũng như khuyên người ta gia nhập vào đảng phái, đoàn thể nào đó, đều hoàn toàn hợp pháp.

“Tự do tham dự tổ chức, đoàn thể” còn gồm cả quyền lợi sau: bất kỳ ai cũng đều có quyền tuyên truyền cho một đảng chính trị hay đoàn thể nào đó, cũng có quyền thu hút dân chúng, khuyên dân chúng gia nhập một đảng chính trị hay đoàn thể nào đó.

Tất cả mọi người đều có quyền thu hút, khuyên bảo dân chúng ra nhập đảng phái hay đoàn thể của mình thông qua các hoạt động, tuyên truyền, thì giữa các đảng phái với nhau, giữa các đoàn thể với nhau tất nhiên sẽ tồn tại sự cạnh tranh. Trong những quốc gia bình thường, giữa các đảng phái với nhau, giữa các đoàn thể với nhau kết nạp thành viên thông qua các phương thức cạnh tranh, bao gồm việc khuyên người khác thoái xuất khỏi các đảng chính trị khác và gia nhập vào đảng của anh ta. Những chuyện này quá đỗi bình thường, đương nhiên cũng hoàn toàn hợp pháp.

Trên thực tế, trong lịch sử khởi nghiệp của Đảng Cộng sản, nó chẳng phải sử dụng tối đa những quyền lợi này sao? Chẳng phải nó cũng lôi kéo rất nhiều đảng viên Dân quốc trở thành đảng viên cộng sản hay sao?

Vậy tại sao Trung Cộng ngày nay lại nói khuyên người khác “tam thoái” (thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) thành hành vi vi phạm pháp luật? Điều đó chẳng phải thể hiện rõ Trung Cộng chính là tổ chức xã hội đen “chỉ cho phép gia nhập không cho phép thoái xuất” hay sao?

Có người nói: “Có người phát tán ‘cửu bình Cộng sản Đảng’, đây chẳng phải là ác ý phỉ báng người khác hay sao? Việc này phạm tội phỉ báng.”

Kỳ thực, có phải tội phỉ báng hay không, phải xem nội dung mà “cửu bình Cộng sản Đảng” nói có đúng sự thực không, nếu là sự thực, thì chính thuộc phạm trù tự do ngôn luận thông thường, đồng thời cũng là thông tin thông thường truyền ra cho công chúng, khiến dân chúng biết chính quyền của nó.

Trong những nước bình thường, giữa các đảng chính trị và đoàn thể việc phê bình, biện luận, đối kháng nhau đều là việc hết sức bình thường, chỉ cần không giả tạo sự thực, công kích ác ý thì đều hợp pháp. Không thể nói một cách chung chung: Tất cả những lời nói xấu người khác, nói xấu tổ chức, đảng chính trị hoặc đoàn thể khác thì đều là tội phỉ báng.

Kỳ thực, tà đảng Trung Cộng trong lịch sử dựng nghiệp của mình và tà đảng Trung Cộng trong thời đại ngày nay, nó đã nói xấu biết bao nhiêu “người khác”, đảng chính trị khác, nó mới thực sự phạm tội phỉ báng nghiêm trọng.

Hơn nữa, nếu có người thực sự cho rằng “cửu bình Cộng sản Đảng” phạm tội phỉ báng, thì người đó nên kiện lên tòa án, cảnh cáo kẻ phỉ báng theo phương thức pháp luật, do tòa án điều tra chứng minh sự thực, sau đó ra phán quyết.

Nhưng Đảng Cộng sản không có bất cứ người nào lên tiếng nói “cửu bình Cộng sản Đảng” phỉ báng anh ta. Cựu tổng bí thư Trung ương Trung Cộng, “đại diện pháp nhân” của Đảng Cộng sản cũng không hề một ai từng kiện ra tòa, ngăn cấm tác giả của “cửu bình Cộng sản Đảng” hoặc những người phát tán phạm tội phỉ báng.

Tại sao lại như vậy? Chính là vì những điều mà “cửu bình Cộng sản Đảng” nói hoàn toàn là sự thực, không thể biện bạch. Tà Đảng Cộng sản biết rằng, một khi đối chứng công khai, tất cả tội ác của Đảng Cộng sản đều bị đưa ra ánh sáng. Cho nên “cửu bình Cộng sản Đảng” được phát biểu cho đến nay đã gần 10 năm, Trung Cộng vẫn im hơi lặng tiếng.

Tóm lại, nếu vứt bỏ ảnh hưởng “văn hóa đảng” của tà ác cộng sản, nếu không sinh sống trong môi trường khủng bố chính trị của tà đảng Trung Cộng, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Dù cho thoái đảng hay là khuyên người khác thoái đảng, đều là việc quá đỗi bình thường, cũng là chuyện hoàn toàn hợp pháp, đồng thời cũng là quyền lợi cơ bản của mọi công dân.


Nguồn: http://vn.minghui.org/news/47698-thoai-dang-la-tu-do-khuyen-thoai-dang-la-hop-phap.html

Ngày đăng: 23-02-2014
« | Bài tiếp »