Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Trung cộng Diệt vong là Trào lưu Lịch sử

30/05/2006

Tác giả: Vương Kiếm

Thời báo Đại Kỷ Nguyên, ngày 23-4-2006

Bất kể các thủ đoạn lưu manh Trung Cộng sử dụng, dù là đã bán đất đai của cha ông, bán xương bán máu và mồ hôi nước mắt của nhân dân Trung Quốc để mở cửa nền kinh tế ra thị trường quốc tế, hay là đang thủ tiêu chứng cứ liên quan đến trại tập trung Tô Gia Đồn đồng thời mời các đại diện quốc tế đến Trung Quốc để điều tra, thì nó không thể thay đổi tiến trình lịch sử tất yếu. Trung Cộng sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử.

Làn sóng thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội tiếp tục dâng cao, đến nay đạt đến 10 triệu người, là bằng chứng chứng mà lịch sử sẽ chứng kiến sự sụp đổ của Trung Cộng.

Lịch sử 5 ngàn năm của dân tộc Trung Hoa chứng minh rằng các triều đại thống trị chỉ tồn tại chỉ khi nó tiếp tục phục vụ nhu cầu của nhân dân. Triều đại nhà Tần chỉ kéo dài hơn 10 năm. Triều đại nhà Đường thịnh trị hàng trăm năm, mỗi triều đại đều sụp đổ khi lòng dân căm ghét và người thống trị vi phạm các luật trời. Trung Cộng là không thể chấp nhận được. Trong 50 năm cai trị bạo hành, Trung Cộng đã phạm làm vô số tội ác đối với dân tộc Trung Quốc. Hiện nay, Trung Cộng đã đến điểm tới hạn của triều đại làn sóng đỏ. “Biết thời thế là người tài giỏi, thuận ý trời mà hành động là người đại nghĩa” (Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, thuận thiên ý nhi hành giả phương vi đại nghĩa chi sĩ). Chính là ý Trời rằng Trung Cộng phải giải thể. Chúng ta phải thuận theo ý trời và trợ giúp Thần diệt trừ ma quỷ. Bất cứ nỗ lực cố gắng nào để duy trì và xây dựng Trung Cộng cũng đều là vô vọng và sẽ tự làm hại chính người đó. Mọi người đều được hưởng những điều tốt đẹp nếu chúng ta loại trừ kẻ thù của nhân dân.

Sự sụp đổ và giải thể đột ngột trong những năm 1990 của Liên Bang Xô Viết cũ và Chính quyền Cộng sản Đông Âu đã diễn ra ngoài mọi dự đoán. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, triển vọng của Thế giới Tự do đã thay đổi. Lịch sử nói với chúng ta rằng sự sụp đổ và giải thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể tránh khỏi.

Ngày đăng: 30-05-2006