Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tin ảnh: Diễu hành tại Đài Loan ủng hộ 10 triệu người thoái đảng

1/5/06

Ngày 23/4, khoảng 15 nghìn người đã xuống đường tổ chức mít-tinh, diễu hành ủng hộ 10 triệu người thoái đảng. Họ đến từ các tỉnh của Đài Loan. ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc. Rũ bỏ ác đảng cộng sản tại Trung Quốc là chìa khoá đem lại dân chủ và tự do cho người dân Trung Hoa.


Hàng chục nghìn người xuống đường

Truyền bá Cửu Bình, khuyến khích thoái đảng

Mọi người kéo tấm hình, thể hiện rũ bỏ cộng sản, tiến bước sang một Trung Quốc mới

Cửu Bình: Cuốn sách lột trần bản chất tà giáo của cộng sản, được dịch ra nhiều thứ tiếng

Cửu Bình như những thanh kiếm bén chặt đầu tà linh cộng sản

Tốp đầu đoàn diễu hành

Một xe đầy các biểu ngữ

Khách quan đang đọc giới thiệu Cửu Bình và thoái đảng

Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) với màn diễn cờ-trống: Trời diệt Trung Cộng (ĐCSTQ)

Đội trống, biểu diễn: Trừ tà ác, Ủng hộ 10 triệu người thoái đảng

Biểu ngữ: Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Biểu ngữ: Trời diệt Trung Cộng (ĐCSTQ), Vĩnh biệt Trung Cộng

Diễn cảnh Trung Cộng mổ cắp nội tạng tù nhân

Diễn cảnh công an và bác sỹ Trung Cộng câu kết mổ cắp nội tạng kiếm tiền vô nhân đạo

Người dân xuống đường rất đông cùng tham gia

Thoái đảng! Thoái đảng! Nghìn vạn người thoái đảng!

Tư liệu: http://www.dajiyuan.com/gb/6/4/23/n1296344.htm, http://www.dajiyuan.com/gb/6/4/23/n1296435.htm, http://www.dajiyuan.com/gb/6/4/23/n1296490.htm, http://www.dajiyuan.com/gb/6/4/23/n1296527.htm, http://www.dajiyuan.com/gb/6/4/24/n1296697.htm

Ngày đăng: 1-05-2006