Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tin ảnh: Đại diễu hành tại Đài Loan cổ vũ 4 triệu người thoái đảng

Từ DAJIYUAN.COM

Làm sóng lớn “thoái đảng” đang dâng mạnh tại Trung Quốc. Mặc dù Trung Cộng (Đảng cộng sản Trung Quốc) tìm mọi cách bưng bít thông tin và ngăn chặn, tính đến nay đã có 4 triệu người từ bỏ Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 28 tháng Tám, 2005, khoảng hơn 15.000 người tại Đài Trung, Đài Loan đã tham gia diễu hành cổ vũ 4 triệu người thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc. Người dân thuộc mọi tầng lớp dân chúng đã tham gia cuộc diễu hành lớn này: trí thức, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, thanh niên, các nhóm nghệ thuật…

Ông Mr Trần Vinh Lệ (陈荣利), một khách mời đặc biệt của phong trào dân chủ, đã đứng lên kêu gọi người dân Đài Loan thoái xuất khỏi Đảng cộng sản. Càng có nhiều người tại Đài Loan thoái xuất khỏi cộng sản, thì càng khiến người dân tại Trung Hoa lục địa thức thỉnh. Cũng khuyến khích mọi người gửi cuốn sách Cửu Bình vào Trung Quốc lục địa, cho những thân nhân của họ.

Ngày đăng: 29-08-2005