Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Mệnh lệnh ngăn chận sự lan truyền Chín Bài Bình Luận tại Trung Quốc

[Thời Báo Đại Kỷ Nguyên] Trong khi Hao Fengjun viên chức đào nhiệm Trung Quốc (TQ) trốn qua Úc tháng hai năm nay, Ông mang theo máy thu băng MP3 chứa đựng tin tức về các hoạt động của phòng 6-10 (Cảnh sát chìm TQ và phản ứng của cơ quan này đối với việc tường thuật đặc biệt về Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc của báo Anh ngữ The Epoch Times.

Luật sư của Hao Fengjun, ACT Attorney-General Bernard Collaery. nói chuyện với đài ABC, qua chương trình lateline (sau nửa đêm) trong tháng sáu năm nay, cho biết các tin tức cung cấp xuất xứ từ các hồ sơ tài liệu mà đương sự đào nhiệm mang theo là “kho tàng tin tức đáng tin cậy”. Nó là một phần chứng tích mưu đồ của chính quyền TQ nhằm ngăn chận báo The Epoch Times phổ biến tường trình đặc biệt tại thị xã Tianjin, Trung Quốc, về Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Trong tài liệu (chỉ thị) Song Pingshun, Chủ tịch Ban Tư Vấn Chính Trị và Ủy ban Chính Trị và Pháp Lý của Nhân Dân Tianjin ra lệnh: “Chính quyền Thành Phố quyết định kể từ tháng giêng đến cuối tháng ba năm 2005, các cấp cảnh sát khắp đô thị sẽ đè bẹp (càn quét) Chín Bài Bình Luận dưới bí danh “1.24”.

Mục tiêu của chiến dịch này là “đóng chặt sự xâm nhập, và trừng phạt rất nặng sự bành trướng bất cứ tài liệu nào liên hệ tới Chín Bài Bình Luận tại thành phố của chúng ta”. Sự yêu cầu tổng quát là “tất cả các câp cảnh sát phải luôn luôn đề cao cảnh giác, phải có kế hoạch cẩn thận và dự liệu đầy đủ chi tiết”. Tài liệu cũng đòi hỏi “tất cả các cấp cảnh sát, các phòng nội an, các đơn vị bảo vệ di tích lịch sử, các đơn vị chiến thuật đặc biệt, các phân khu đăng ký địa phương, các văn phòng bảo an tiền phương, các phân bộ thu lợi quan thuế và các phòng quan thuế hải cảng cũng như hoả xa, hàng không và cảnh sát hải cảng tất cả phải triệt để hợp tác để tận dụng cơ quan sở tại và bảo đảm sư thành công của chiến dịch này”.

Ngày đăng: 2-10-2005