Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

“Ly khai khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc” và Cửu Bình phổ biến rộng rãi trong quân đội Trung quốc

12/07/2006
Chế độ Cộng sản không ngăn chặn được chiến dịch “Ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc”
Viết bởi Xin Fei – Ngày 12 tháng 5, 2006

“Bạn đã ly khai khỏi đảng Cộng sản chưa?” Đây là một câu “chào hỏi” phổ biến tại Đại lục Trung quốc (Shuang Yuan/Epoch times)

Dựa trên nhiều dữ kiện khác nhau, Đại Kỷ Nguyên Thời báo đã biết được rằng “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc” và các tin tức về “ly khai khỏi đảng” Cộng sản đã được phổ biến rất rộng rãi trong quân đội Trung quốc qua mạng internet, điện thoại, máy fax, điện thư, đài phát thanh, và các phương tiện truyền thông khác.

Từ khi một bác sĩ kỳ cựu quân đội tại Shenyang tiết lộ rằng cơ quan quản chế việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống sót là hệ thống quân đội, đã có rất nhiều người từ nước ngoài gọi điện thoại vào trong các trại quân đội để nói sự thật với các binh sĩ về Chín Bình và các tội ác của đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ).

Theo tin tức từ Chủ tịch Hội Cựu quân nhân Trung quốc tại Hải ngoại là ông Lin Zhengyang, việc phổ biến rộng rãi Chín Bình trong nội bộ quân đội đã có nhiều ảnh hưởng rất quan trọng.

“Những binh sĩ Trung quốc đang trong giai đoạn quan trọng của một sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho họ. Ly khai khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản, và Đoàn Thiếu niên Tiền phong sẽ cho phép chúng ta vượt khỏi ách tà ác của chế độ độc tài, và giúp chúng ta giữ vững được vai trò lịch sử và xứng đáng là một công dân Trung quốc và cũng cho chúng ta giữ được truyền thống nhân bản và tư cách cao qúy”. Ông Lin nói, đại diện cho Hội Cựu quân nhân.

Các quán cà phê internet rất phổ biến trong quân đội; hầu hết các nhân viên quân đội đều được trang bị máy điện toán, và tất cả các sĩ quan đều có thể vào máy. Các cựu quân nhân là nguồn lực chính trong “ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc” vì họ hiện tại có mặt trong tất cả các mặt của xã hội và trong lúc đó vẫn còn sợi dây liên lạc trong quân đội.

Sợ hãi về việc phổ biến Chín Bình và “ly khai khỏi đảng” từ năm ngoái đã bắt buộc ĐCSTQ gây áp lực lên binh sĩ [bắt họ] không những phải học tập chính trị gọi là “Giữ vững thế Ưu việt của ĐCSTQ” và “trật tự xã hội”, mà còn phải ôn lại lịch sử quân đội trong chế độ. Ngoài ra, ĐCSTQ còn đặt ra nhiều điều luật về mạng internet để nắm quyền hành.

Một nhà phê bình nổi tiếng là ông Wu Fan nói rằng chúng ta có thể thấy rõ rằng những hồ sơ mật trong nội bộ của chế độ Cộng sản đều biểu lộ rằng Chín Bình và tin tức về “ly khai khỏi đảng Cộng sản” và các tin tức liên hệ khác được lưu hành bí mật trong quân đội. Quân đội là sự sống còn của ĐCSTQ, ông ta nói, và 10 triệu người ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc đã làm cho ĐCSTQ lo sợ càng ngày càng gia tăng.

Ông Wu nói rằng ông ta thấy có hai con đường duy nhất cho quân đội. Một là thoát ra khỏi vòng kềm kẹp của ĐCSTQ và theo đúng con đường “quân đội của quốc gia” và tham gia, bảo vệ cho việc cải chính quốc gia để đưa Trung quốc vào con đường mới. Con đường thứ hai là Quân đội Giải phóng Nhân dân sẽ tan vỡ theo chế độ ĐCSTQ vì sự phát hành rộng rãi của Chín Bình và “ly khai khỏi đảng Cộng sản” và sau đó nhân dân Trung quốc sẽ xây dựng lại quân đội Trung quốc.

Các chính sách mới đây của ĐCSTQ cho biết Quân đội không đứng vững

Khi con số người ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc vượt trên 10 triệu, tên cầm đầu của Quân Đội Nhân dân, Li Jinai, đăng một bài “Học tập Sâu rộng sự Hình thành của Đảng để thực hiện chính sách của Đảng và tiến lên đúng với những phát triển quân đội của Đảng” trong tạp chí Trung ương Đảng, Theo Đuổi Sự Thật, vào ngày 28 tháng 4.

Phê bình gia Wu Fan nói rằng Li Zhinai đặc trách về lãnh đạo trong nội bộ quân đội về tinh thần, tư tưởng, an toàn, và an ninh. Sự thật là bài này được đăng trong một tạp chí quan trọng của ĐCSTQ nói lên rằng trong quân đội hiện đang có những rạn nứt, và nó cũng nói lên rằng chính sách của ĐCSTQ đối với quân đội không có hữu hiệu gì, ông Wu nói.

Tháng Tám năm ngoái, ĐCSTQ phát hành 5 kỳ học tập liên tiếp trong vòng 1 tháng với mục đích là làm vững mạnh cấp lãnh đạo trong quân đội. Cao điểm là làm vững mạnh những hoạt động của quân đội, làm tăng niềm tin các cấp lãnh đạo, theo lệnh của Đảng, đánh giá quân đội, tham khảo, và để trừng phạt những binh sĩ ủng hộ các đám biểu tình, diễn hành, thỉnh nguyện và các tổ chức đòi hỏi, yêu cầu.

Ông Wu nghĩ rằng những điều kiện mới của ĐCSTQ là một yếu tố chính để đánh giá về tình trạng thiếu ổn định trong quân đội. Đây là những dấu hiệu đào ngũ, không tuân lệnh, và ông ta nói thêm rằng ĐCSTQ đang ngửi được mùi khủng hoảng và sợ hãi, nhưng không biết phải hành động như thế nào chỉ biết học tập và dùng áp lực.

Sự bất mãn lên cao độ trong các cấp lãnh đạo quân đội

Trong mấy năm qua, những vụ thỉnh nguyện tập thể của các binh sĩ và cựu chiến binh thường xảy ra tại Trung quốc, và nỗi bất mãn trong các binh sĩ lên rất cao. Vào ngày 10 tháng 4, gần 1600 cựu chiến binh mặc quân phục thỉnh nguyện trước cổng phía tây của trung ương Đảng để đòi hỏi nhiều quyền lợi khác.

Li Qike, một cựu đại tá, chỉ rõ rằng không khí bất mãn về sự điều khiển của ĐCSTQ đang leo thang trong hàng ngũ quân đội. Rất nhiều người, đặc biệt là các cấp lãnh đạo cấp thấp trong quân đội, rất chán ghét với sự tà ác và tham nhũng của ĐCSTQ, và không muốn tuân lệnh cấp trên, đặc biệt là để tranh giành quyền lực chính trị và đàn áp nhân dân, làm lũng đoạn giá trị của xã hội. Đại đa số binh sĩ và gia đình họ cũng bị thiệt thòi dưới sự điều khiển của ĐCSTQ. Họ là những người muốn lật đổ quyền cai trị của ĐCSTQ, ông ta nói.

Nói về kinh nghiệm của ông ta trong quân đội, ông Wu đã từng phục vụ 8 năm trong quân đội nói rằng, lương của lính thường là rất ít, không thăng thưởng, và không có bảo đảm quyền lợi hưu trí. Vì thế, tinh thần binh sĩ rất yếu, hầu hết đều muốn chuyển nghiệp hay về hưu, và ước muốn duy nhất là ra khỏi quân đội.

Kêu gọi Chuyển Giao Quân đội cho Quốc gia (không nằm trong quyền điều khiển của ĐCSTQ).

Trong mấy năm gần đây, rất nhiều lần, có rất nhiều bài nói chuyện cá nhân hay đăng trên báo chí và họ chống đối sự điểu khiển của ĐCSTQ trong quân đội và kêu gọi chuyển giao quân đội cho quốc gia.

Theo tờ báo Asia Times, một số sĩ quan đã huấn luyện tại Hoa kỳ là rất muốn chuyển giao quân đội cho quốc gia và muốn quân đội chuyển về hướng độc lập với ĐCSTQ, trong phương diện hoàn toàn chuyên môn đối với quân đội. Tuy nhiên ĐCSTQ chống lại ý kiến này vì chúng sợ rằng quân đội sẽ chống lại ĐCSTQ vì chính sách độc đảng của chúng.

Vào ngày 4 tháng 3, Hội Cải Tổ Kinh tế Trung quốc dưới sự bảo trợ của Hội đồng Trung ương mời 40 chuyên gia, học giả tham dự vào “Hội nghị Xishan” về vấn đề tự do thương mại cho Trung quốc. Nói chuyện trong hội nghị, giáo sự He Weifang của Đại học Bắc kinh công khai đưa ra đề tài cải tổ chính trị như là chế độ đa đảng, chuyển giao quân đội cho quốc gia và tự do ngôn luận, báo chí.

Ông Chao Siyuan, một luật sư về kinh tế nổi tiếng tại Trung quốc, đồng ý với quan điểm của ông He và nói rằng rất nhiều người cũng có cùng quan điểm với ông He.

Bình luận gia Wu Fan nói rằng hội nghị này chứng tỏ rằng đại đa số của người Trung quốc là muốn thay đổi và dứt bỏ ĐCSTQ, và thành phần tiến bộ trong quân đội cũng thấy được khuynh hướng của quân đội sẽ tiến về hướng nào sau khi Chín Bình phổ biến rộng rãi và “ly khai khỏi đảng Cộng sản” trong hàng ngũ binh sĩ trong quân đội Trung quốc

Hàng loạt Ly khai khỏi đảng Cộng sản từ các Nhóm Cựu Chiến binh.

Vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái, 47 cựu chiến binh là các cựu sĩ quan từ các tỉnh như Hồ Bắc, Shanxi, Lao ninh, Jilin, Hắc long giang, và các tỉnh khác đồng loạt ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc. Theo một cựu chiến binh từ tỉnh Hồ bắc vì muốn giữ kín danh tánh, hiện nay, trong nhiều khu vực, các cựu chiến binh đang đồng loạt ly khai khỏi đảng Cộng sản, và con số người ly khai càng ngày càng gia tăng.

Người cựu chiến binh nói “Chúng tôi mất cả quyền lợi về kinh tế lẫn chính trị và sống trong nghèo đói và không được nói với ai sau khi chúng tôi rời quân đội, và hiện nay làm việc tại địa phương trong mấy năm qua. Vì lời kêu gọi “ly khai khỏi đảng Cộng sản [trở nên mạnh mẽ hơn], và làm nhiều người thích thú và lời công khai ly khai khỏi đảng Cộng sản được dán rộng rãi ở nơi công cộng, trên đường phố Trung quốc, chúng tôi quyết định ly khai tập thể”.

Theo các cuộc phỏng vấn của Đại Kỷ nguyên với các cựu chiến binh, từ thập niên 1980s, ĐCSTQ bắt đầu giảm số lượng binh sĩ, và rất nhiều sĩ quan cao cấp bị chuyển ngành sang kỹ nghệ. Mặc dầu chế độ cộng sản vẫn hô hào “không thay đổi trong quyền lợi kinh tế và chính trị”, trong thực tế, lương bổng của các cựu chiến binh và thuốc men không được bảo đảm.

Kể từ năm 2002 gần một triệu cựu chiến binh đã thỉnh nguyện với chính quyền về “không thay đổi quyền lợi kinh tế và chính trị”, nhưng họ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ mọi cấp chính quyền; những người thỉnh nguyện bị theo dõi, khủng bố, và biệt lập để tiện theo dõi.

Các cựu chiến binh nói rằng mặc dầu họ đã cống hiến cả đời cho quân đội, họ trở thành mục tiêu của sự bức hại của ĐCSTQ và họ không có nơi nào để thỉnh nguyện hoặc kêu than. Hiện nay họ hiểu rất rõ về bản chất của ĐCSTQ và họ đang ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc tập thể.

Ngày đăng: 12-07-2006