Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Hổ thẹn vì Là Một Thành viên của Trung Cộng

Tôi đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc ma quỷ (Trung Cộng) vào năm 1979 và đã từng là một cảnh sát hình sự tại Cục Công an tỉnh Hắc Long Giang. Những hành vi tham nhũng đê tiện và sự quan liêu cửa quyền đã bức bách tôi bỏ việc. Quanh quẩn một thời gian rồi tôi đến Úc Châu.

Sau khi đọc được ‘Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản’ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của Trung Cộng. Sự vạch trần gần đây về tội ác thu hoạch nội tạng của Trung Cộng đối với những người đồng hương của tôi khiến tôi đau xót và xấu hổ khi là một thành viên của Đảng. Tôi tuyên bố rằng tôi rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc ma quỷ.

Bùi Vạn Nghĩa
Úc Châu
Ngày 25/06/2006

Ngày đăng: 6-07-2006