Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Diễu Hành Ủng Hộ Ba Triệu Người Thoái Đảng

15/07/05 — Từ The Epoch Times

UKRAINE – Báo The Epoch Times Họp Đại Hội và phát khởi nhiều hoạt động tại Công Trường Độc Lập Maidan Nezalezhnosti (Independence Square) tại Kiev vào ngày 9 July, 2005. Đại Hội nhằm phổ biến rộng rãi “Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản” và cho thế giới biết sự ủng hộ của 3 triệu người thoái đảng.

Một cư dân Ukrainian ký tên thoái đảng

Mới đây không lâu, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra cảnh phỉ báng, dành lấy máy phóng thanh (microphone) và ghế của chủ tọa quốc hội Verkhovna Rada thuộc Ukraine (Quốc Hội). Do đó mà dân chúng địa phương rất lấy làm quan tâm tới các hoạt động ủng hộ thóai đảng mà họ chứng kiến. Sau khi họ hiểu rõ nội dung và mục đích của Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản. Rất nhiều người đã viết phát biểu cảm nghĩ của họ trong Tập Lưu Niệm của Du Khách. Những lời phê bình như “Từ Biệt Đảng Cộng Sản Trung Quốc tốt quá”, “Cộng Sản là Phát Xít”, “Cộng Sản là Điều Xấu Xa” Nhiều người đã ký tuyên ngôn từ bỏ ĐCSTQ trong ngày Đại Hội. Họ đã hoàn toàn cắt đứt đoạn từ với lũ tà ác Cộng Sản Đảng.

Rất nhiều người đă thưởng ngoạn cuộc triển lãm tranh ảnh về bức hại. Các tranh ảnh trình bày cảnh đàn áp bức hại học viên Pháp Luân Công tại Hoa Lục trong suốt sáu năm trời. Tranh trình diễn cũng nhắc nhở tới những người dân Ukraina trong thời kỳ hằng triệu dân Ukraina bị hành hạ một cách vô cùng khắc nghiệt bởi Đảng Cộng Sản Liên Bang Xô Viết. Hàng triệu người ước mong Đảng Cộng Sản biến mất khỏi địa cầu.

Ngày đăng: 14-07-2005