Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Đảng Cộng Sản Trung Quốc không đếm xỉa đến Sanh Mạng Con Người

25/07/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Là giáo sư vừa là Giám Đốc Đại Học Quốc Phòng, Học Viện Quốc Phòng Chiến Lược, vừa là một tướng lĩnh Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân, trung tướng Chenghu tuyên bố tại môt buổi thuyết trình dành cho các phóng viên ngoại quốc rằng Trung Quốc (TQ) có thể sử dụng sức mạnh nguyên tử nếu Hoa Kỳ xen vào cuộc xung đột về quần đảo Đài Loan. Ông nói thêm rằng TQ sẵn sàng hy sinh nhiều tỉnh thị vùng Đông Thiên Tân (có ý nói các đô thị lớn với dân số 33 triệu) và cảnh cáo Koa Kỳ phải chuẩn bị cho trường hợp hàng trăm đô thị sẽ bị tiêu diệt.

Trong một bức thư gửi cho Zhou Wenzhong, Đại Sứ TQ tại Hpa Kỳ, dân biểu Cộng Hòa Tom Tancredo chỉ trích Zhu đã có lời tuyên bố như trên. Thư viết: “Đối với một viên chức chính quyền cao cấp, mà nói khoa trương vô cùng ngu xuẩn như thế với lời đe dọa trắng trợn như thế chẳng xứng đáng tư cách một quốc gia tân tiến chút nào”. Sau đó Zhu đã nói ông ta chỉ phát biểu cá nhân. Tuy nhiên, lời bình luận của ông báo hiệu một sự đe dọa Hoa Kỳ, Đài Loan, và hơn hết, người TQ. Nếu chúng ta nhìn lại quá khứ, (chúng ta thấy) những lời của ông Zhu đại biểu cho nhà độc tài Mao Trạch Đông.

Người ta không thể làm gì hơn là thây ngạc nhiên tại sao ĐCSTQ sau những năm qua tiếp tục theo gót chân của Mao, đã không tỏ chút tôn trọng sanh mạng con người. Có gì quan trọng hơn nhân mạng? Nếu chiến tranh nguyên tử xảy ra, biết bao nhiêu mạng người vô tội ở Mỹ và TQ sẽ bị hy sinh?

Dĩ nhiên lịch sử đã chứng tỏ rằng ĐCSTQ không sợ thí bỏ mạng sống con người. Trong kỳ Đại Hội lần 2 của Nhân Dân Quốc Hội Thứ 8, tháng Năm 1958, Mao đã nói rằng sự hy sinh mạng người trong trường hợp có chiến tranh nguyên tử để đổi lấy sự loại trù tư bản, đó không phải là điều chi xấu cả.

Theo thành tích lịch sử, dưới chế độ CSTQ, điểm sắp hạng của TQ vào thời bình ngang hàng với thời chiến. Trong Thời Kỳ Nhảy Vót Lớn, có ba nươi triệu người chết đói. Thế mà Mao chẳng chút hối hận. Con số hàng triệu tử vong do cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa và những chiến dịch chính trị khác phản ảnh sự vô nhân đạo của họ Mao. Sử dụng xe thiết giáp cán bừa vào người dân ngày 4 tháng Sáu, năm 1989 là một hành động hung tàn chưa từng thấy trong lịch sử của ĐCSTQ. Nó cho thấy sự không tôn trọng nhân mạng một cách trắng trọn. Đặng Tiểu Bình có lần đã nói “Giết 200,000 mạng để đổi lấy 20 năm ổn định”. Nhìn qua các sự kiện ấy, người ta không thấy ngạc nhiên gì về lời phát biểu của Zhu. Những kẻ ủng hộ chế độ ĐCSTQ bạo ngược là không đếm xỉa tới mạng sống người dân của họ. Hãy xem các tai họa hầm mỏ, các nạn đói nông dân buộc cho họ phải bỏ mạng để bảo vệ ruộng đất của họ, nạn lụt ở Heilongjiang làm vong mạng hàng trăm học sinh tiểu học, việc bưng bít cơn khủng hoảng dịch SARS, cái chết của sinh viên đại học Sun Zhigang do sự tàn bạo của cảnh sát.

Ngày đăng: 25-07-2005