Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoái đoàn

Tôi muốn rút khỏi đoàn thuôc khối 2 phường N.T. Thị xã C.L. vì muốn thoát khỏi sự ràng buộc và giả dối của đoàn, chỉ biết hô hào mà không có thực.

Nai Nai
Việt Nam, 9/1/2006.

Ngày đăng: 12-02-2006

Thoái đoàn

Trước khi ra khỏi Việt Nam, tôi đã bị động gia nhập Đoàn vào năm 1978. Mặc dù đã tới Canada năm 1979, và cho tới nay, qua trên 25 năm, cũng chưa về Việt Nam, nhưng tôi cũng lên tiếng thoái đoàn để bỏ lời thề nhập đoàn trước kia. Và cũng mong Chúa tha tội cho con.

Lưu Thế Đức

Ngày đăng: 12-12-2005

Thoái đoàn

Tôi là một công dân của Việt Nam, từ lâu tôi đã nhận ra bộ mặt thật bỉ ổi của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản qua kinh nghiệm của cha và ông tôi. Thật sự từ trước cho đến nay tôi chưa hề muốn vào Đoàn TNCS, đó là do tôi bị ép buộc, bởi vì nếu không làm đơn vào Đoàn thì tôi không được thi đại học. Trong quá trình là Đoàn viên, tôi chưa bao giờ sinh hoạt Đoàn cả và thậm chí tôi còn không muốn nhớ đến chuyện mình vào Đoàn, danh hiệu này đối với tôi chỉ có trên danh nghĩa. Tuy nhiên, để hưởng ứng làn sóng thoái Đảng đang lan rộng và để cổ vũ cho phong trào giải thể độc tài Cộng sản hướng tới tự do dân chủ, tôi xin tuyên bố rời bỏ Đoàn TNCS. Xin quý vị hãy đăng lời tuyên bố của tôi. Xin cảm ơn.

HCT, 9/6/05.

Ngày đăng: 10-06-2005