Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Xin bỏ thẻ Đảng, Đảng viên ĐCSVN

Tôi là NVC hiện đang ở Việt Nam. Qua trang web này, tôi muốn được đăng nguyện vọng của mình. Đó là: Tôi và vợ, năm nay cả hai đều 65 tuổi. Chúng tôi tham gia kháng chiến 16 năm, gia nhập làm đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đến nay là trên dưới 40 năm tuổi Đảng. Hiện nay tôi đang sống tại một khu tập thể, sắp hết đời rồi mà không có được một ngày thảnh thơi sung sướng. Hiện nay con gái tôi bị đau mà hai vợ chồng già không để dành được một khoản tiền để chữa bệnh cho con, cuộc đời thật tăm tối từ ngày kháng chiến đến nay. Có thêm cái thẻ Đảng cũng chẳng vinh dự gì khi chẳng ai thèm quan tâm vì nghèo quá. Tôi và vợ quyết định bỏ thẻ Đảng và các sinh hoạt Đảng kể từ đây. Chúng tôi hạnh phúc và thanh thản kể từ ngày hôm nay với quyết định này.

NVC và vợ,
Việt Nam, 16/6/05.

Ngày đăng: 17-06-2005