Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thêm hai công bố thoái xuất khỏi cộng sản

Tôi đã từng là đội viên Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Tôi hiện nay không còn ở trong nước. Lúc nhỏ, tôi thật sự ái mộ đảng Cộng Sản Việt Nam và Hồ Chí Minh cũng như đảng Cộng Sản Trung Hoa. Giờ đây, tôi đã lớn và cũng không còn là đội viên từ lâu. Nhưng tôi xin chính thức hoàn toàn tuyên bố không muốn có dính líu bất cứ cái gì đối với Cộng Sản cũng như đảng Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Hoa.

HT — 4/4/05

Thoái đoàn

… hàng nghìn Đệ tử Đại pháp mà đảng cộng sản Trung Quốc đã viện đến mọi thủ đoạn tra tấn và hảm hại tàn độc vào bậc nhất trong lịch sử cổ kim; tồn chứa một hồng nguyện vĩ đại và năng lượng tràn ngập mà chính nhờ đó, tôi và vô số chúng sinh ngày hôm nay còn sinh tồn và vinh phúc vô song là được thọ Pháp. Vậy mà bản thân tôi và nhiều người nữa vẫn còn là một đoàn viên, vẫn còn mối quan hệ với đảng cộng sản. Nỗi hổ thẹn này của một trí thức chân chính, và vinh diệu hơn nhất là của một học viên Pháp Luân Đại Pháp thật khó mà tự cảm thông, thật hổ thẹn vô cùng. Hơn nữa, khi cái công lực hùng mạnh vô biên của pháp vũ trụ bắt đầu làm sạch tam giới, thì những ai còn mang trên mình, còn chứa đựng bên trong bất kỳ một loại vật chất gì của đảng cộng sản, thì sinh mệnh ngay lập tức cực kỳ nguy hiểm, phải chịu khổ đau của sự tận diệt dến từng tầng, từng kiếp sinh mạng, ngay tức khắc bị đã nhập xuống tận 18 tầng địa ngục. Với tư cách là một sinh mệnh con người có lương tri và có quyền lựa chọn vị trí tương lai trong vũ trụ, là một học viên hơn 2 năm của Đại Pháp, với tất cả tấm lòng kính ngưỡng và cảm tạ không nói nên lời đối với các Đệ tử Đại Pháp đã hi sinh, đối với các Đệ tử Đại Pháp đang gánh chịu sự tàn độc của đảng cộng sản Trung Quốc, tôi trang nghiêm tuyên bố với toàn bộ hệ thống đảng cộng sản trên khắp thế giới, với nhân dân lương thiện đang bị đầu độc và hút máu trên khắp thế giới, tôi, một người dân nước Việt —một nước đã từng được Thần phong tặng là Nước Đại Việt— chính thức bài trừ mọi dấu hiệu, mọi mối quan hệ với đoàn và đảng cộng sản ở bất cứ nơi đâu.

6/4/05

Ngày đăng: 7-04-2005