Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Một số công bố thoái đảng

Trung Quốc — Khi tôi học tiểu học, cổ của tôi phải mang một chiếc khăn vải hình chữ nhật, họ bảo chiếc khăn vải có nhuộm máu. Tôi sợ quá. Nếu ai có cổ bị vấy máu như vậy, thì sống được bao lâu? Tuy nhiên tôi không làm sao hơn là phải mang chiếc khăn đó. Nếu tôi không mang nó một ngày, điểm của tôi trụt xuống. Tôi sẽ bị thầy cô giáo la rầy hay bị bạn bè chế giễu. Ba má của tôi cũng bị thầy cô giáo trách.

Tính tà ác của ĐCSTQ là chúng nó không cho phép chúng tôi có quyền lựa chọn. Nếu không làm hay không tuân theo theo họ, thì chúng tôi phải bị trừng phạt đủ cách.

Giờ đây tôi lớn rồi, tôi được nghe cô tôi bảo cái đảng ấy xấu xa như thế nào, họ giết nhiêu người như thế nào, tôi chợt hiểu cái khăn trói vào cổ tôi thuộc về ai. Tôi không thể để cho tẻn sát nhân tà ác ấy không chế tôi nữa. Tôi không nhớ tôi đã tuyên bố hay chưa, nhưng lần này thì tôi xin tuyên bố: Tôi không do dự thoái khỏi Đội thiếu niên tiền phong, tôi không cho cái bóng ma tà ác đó ám ám ảnh trên thân tôi.

Lời tuyên bố trọng thể

Tôi không còn là đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tôi là Joe Trang, 31 tuổi, hiện đang sinh sống tại Việt nam. Hồi 14 tuổi, là một học sinh tiên tiến, tôi đã gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tại Việt nam, những thanh niên tốt đều được yêu cầu vào đoàn, và điều ấy coi như một tiêu chuẩn đương nhiên. Với tuổi nhỏ như vầy, tôi không có quan điểm chính trị nào của cá nhân hết và đó chỉ là đi theo trào lưu, vì dù sao đi nữa chúng tôi cũng không có tự do chọn lựa. Hơn nữa, ai không vào đoàn thì sẽ không được học tiếp lên đại học và đánh dấu đen trong hồ sơ cá nhân.

Thực ra tôi cũng không tham gia các hoạt động nào của đoàn cũng như không đóng đoàn phí từ tám năm nay. Ngoài ra, theo điều lệ đoàn, thì tôi đã quá tuổi đoàn khi vượt qua tuổi 30.

Tôi hiểu rằng cần thiết từ bỏ mọi liên hệ với tà linh cộng sản. Tại đây tôi công bố rằng tôi không còn là đoàn viên. Tôi cũng công bố rằng tôi không có liên hệ nào —dù gián tiếp hay trực tiếp— đối với đảng cộng sản Việt nam từ nay trở đi.

Joe Trang — 22/2/2005

Tuyên bố từ bỏ đội thiếu niên tiền phong

Hồi tôi còn bé sống tại Việt Nam, tôi đã từng là đội viên ở trường tiểu học. Nay tôi công bố đã rút khỏi đội.

Huy Lu — USA

Công bố thoái đảng

Công bố này không liên quan đến chính trị. Sau khi đọc xong Cửu Bình của thời báo Đại Kỷ Nguyên, tôi nay xin công bố rằng toàn gia đình tôi không còn bất kể liên hệ nào hay liên quan gì đến Đảng cộng sản Việt Nam vì đó cũng là một phần theo Đảng cộng sản Trung Quốc.

Là người Hoa gốc Việt, tôi cùng gia đình dùng thuyền vượt biên và nay sống ở Hoa Kỳ. Gia đình tôi nói tiếng Hoa khẩu ngữ Quảng Đông, Hakka và phổ thông. Tôi đã từng phải đeo khăn quàng đỏ của cộng sản cùng với những trẻ em khác và hát những bài đồng ca ca ngợi tinh thần dân tộc cực đoan do đảng huấn dụ. Tôi có một bà bác sống ở Trung Quốc đã từng bị bắt đi trại cưỡng bức lao động cải tạo trong thời Cách mạng văn hoá, và bị cấm đoàn tụ với gia đình tại Việt Nam. Anh trai của mẹ tôi đã mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Mong rằng con ác thú ĐCSTQ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, để cho người dân lấy lại lương tri, tín ngưỡng, đạo đức, văn hoá và những giá trị nhân văn khác.

Yu Chun — 21/2/2005 — Hoa Kỳ

Lời tuyên bố trọng thể

Kính gửi ban biên tập,

Đây là lời tuyên bố trọng thể rằng tôi không còn là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Năm nay tôi 26 tuối, sinh sống tại Việt Nam. Hồi 13 tuổi, tôi đã gia nhập đoàn. Tại Việt Nam, các thanh niên tốt đều được yêu cầu vào đoàn và đó được xem như một tiêu chuẩn. Bấy giờ, còn trẻ, tôi không có chính kiến riêng, và chỉ thuận theo trào lưu mà làm vậy. Không có tự do chính trị, ai từ chối vào đoàn sẽ bị đánh dấu đen.

Thực ra tôi đã không đóng đoàn phí từ năm 2001.

Tôi hiểu rằng từ bỏ những ràng buộc và liên hệ với tà linh cộng sản là quan trọng. Nay tôi xin tuyên bố không còn là một đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh. Tôi cũng tuyên bố rằng tôi không có bất kỳ liên hệ nào —gián tiếp hay trực tiếp— đối với đảng cộng sản việt nam từ nay trở đi.

Một người từ Việt Nam — 7/3/2005

Tuyên bố trọng thể

Sau đây là lời tuyên bố trọng thể của tôi: Tôi không còn là thành viên của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Việt Nam.

Tôi là John Nguyễn, 36 tuổi, là học viên Đại Pháp cư ngụ tại Hà Nội, Việt Nam. Hồi tôi mới 14 tuổi, tôi gia nhập Đoàn Thiếu Niên Cộng Sản Việt Nam. bởi vì không có lựa chọn nào khác hơn. Vào thời ấy, hầu hết người cùng tuổi phải gia nhập Đoàn Thiếu Niên Cộng Sản Việt Nam. Ví dụ, một người không phải là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng Sản thì không thể tiếp tục học lên cao hơn, vì họ không cho dự thi vào đại học. Tôi không hề để ý tới việc này, vì mọi người quanh tôi đều cùng như nhau. Bây giời thực sự tôi đã lớn quá tuổi, tôi không còn là đoàn viên nữa.

Tuy nhiên sau khi nghe Sư Phụ dạy, tôi nhận thức đây là việc hệ trọng. Vì vậy, tôi tuyên bố tôi không còn là thành viên của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Việt Nam. Tôi cũng tuyên bố cho rõ là tôi cũng không phải là thành phần nào của Đảng Cộng Sản Việt Nam, trực tiếp hay gián tiếp.

Tuyên bố thoái đảng

Chúng tôi bắt đầu từ hôm nay (13/3/05) chính thức thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội.

Tuấn và Hồng tại Denver, Hoa Kỳ

Tuyên bố rút khỏi đoàn và đội

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đắc Pháp từ 2004. Cũng như những người khác cùng lứa tuổi ở Việt Nam, khoảng năm 14-15 tuổi (quãng lớp 8, 9) tôi đã vào Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh. Trước đây tôi cũng từng là đội viên Đội thiếu niên tiền phong. Tôi tuyên bố rút khỏi đoàn và đội, những gì mà tôi từng gia nhập tại Việt Nam khi còn trẻ.

17/3/2005

Lời tuyên bố trọng thể

Tôi viết công bố này thay mặt cho mẹ tôi, năm nay đã trên 60 tuổi và không thạo dùng Internet. Mẹ tôi là Barbara Chang hiện ở Việt Nam. Đã học Pháp từ năm 2002 đến nay. Trước đây hồi còn là thanh niên, đã gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nay xin công bố hoàn toàn rút khỏi đoàn và không còn bất kỳ liên hệ nào với tổ chức này.

Ngày đăng: 17-03-2005