Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Hai công bố thoái đoàn

Tôi cũng như nhiều người thanh niên khác ở Việt Nam, vào đúng 15 tuổi vào trung học (từ lớp 9 tới lớp 12) là tự nhiên có vào Đoàn. Đoàn này đuợc gọi là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Sau đó chưa xong trung học thì tôi được may mắn sang Hoa Kỳ. Từ lúc vào Đoàn cho tới lúc rời khỏi Việt Nam, tôi chưa từng làm một việc gì cho Đoàn hoặc là đóng đoàn phí cả. Nay (ngày 26 tháng 3 năm 2005) tôi xin trân trọng tuyên bố rút khỏi Đoàn.

Chau Bao Vo, San Jose, Hoa Kỳ

Rút lui khỏi Đoàn

Nguyện vọng của tôi là muốn được rút lui khỏi Đoàn.

Nguyen Thi Hai Thu, Sans Jose, Hoa Kỳ

Ngày đăng: 27-03-2005