Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Hai công bố ly khai cộng sản

Tôi muốn chính thức [công bố] từ bỏ đảng cộng sản. Tôi rời Việt Nam khoảng mười năm sau khi cộng sản giành được miền nam Việt nam. Bố tôi đã trốn thoát khỏi Việt Nam mấy năm sau đó và rồi ông đã bảo trợ tôi sang Hoa Kỳ. Mặc dầu hồi rời khỏi Việt Nam tôi mới học lớp hai, nhưng tôi biết rằng những tư tưởng cộng sản đã ảnh hưởng đến tôi. Hôm nay, khi nhận ra bản tính tà ác của cộng sản, tôi muốn rằng tôi không còn là một thành phần của cộng sản với bất kể hình thức nào.

My Lam, Hoa Kỳ, 19/3/05.

Ly khai với Đoàn thanh niên Cộng sản

Trước đây, khi còn ở Việt Nam, tôi bị bắt buộc tham gia lao động tại công trường, và sau 3 năm làm việc, Cộng sản thâu nạp tôi vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Trong hoàn cảnh đó, tôi không có cách nào khác hơn là phải chấp nhận để tránh rắc rối cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên tôi chưa hề đóng tiền hội phí hay đoàn phí. Ba tháng sau tôi vượt biên nhưng bị bắt bỏ tù. Tôi hiểu bản chất của cộng sản là thủ đoạn, quỷ quyệt. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nay tôi xin tuyên bố chính thức rằng: Tôi không còn là đoàn viên của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nữa.

Hà Phan, Mississauga, Canada, 18/3/05.

Ngày đăng: 21-03-2005